TUTORIAL
Student
Parent
Teacher

1. Pendaftaran - Akaun Murid (1 Video)
Pendaftaran
2. Laman Utama - Akaun Murid (4 Videos)
Laman Utama / Langganan
Tugasan Bulanan
Papan Putih
Peranti Saya
3. Nota - Akaun Murid (2 Videos)
Nota
Nota Tambahan
4. Peta Minda - Akaun Murid (4 Videos)
Saya
Tugasan
Rakan
Sampel
5. Penilaian - Akaun Murid (7 Videos)
Praktis Objektif
Praktis Subjektif
Tugasan Objektif
Tugasan Subjektif
Pentaksiran Sekolah (PS)
Ujian Lisan
Kertas Ujian
6. Kemajuan - Akaun Murid (1 Video)
Kemajuan
7. Video Pengajaran - Akaun Murid (1 Video)
Video Pengajaran
8. Ganjaran - Akaun Murid (4 Videos)
Virtual Mart
PlayStore Sasbadi Checkers
PlayStore Extreme Maths
PlayStore Sasbadi Tictactoe
9. Aplikasi Offline - Akaun Murid (4 Videos)
Nota
Praktis Objektif
Menu
Akaun Pelawat
1. Pendaftaran - Akaun Ibu Bapa (1 Video)
Pendaftaran
2. Laman Utama - Akaun Ibu Bapa (3 Videos)
Laman Utama / Mengurus Akaun Anak
Tugasan Bulanan
Notis Makluman Ibu Bapa Secara Automatik
1. Pendaftaran - Akaun Guru (1 Video)
Pendaftaran
2. Laman Utama - Akaun Guru (3 Videos)
Laman Utama / Langganan
Papan Putih
Peranti Saya
3. Nota - Akaun Guru (2 Videos)
Nota
Nota Tambahan
4. Peta Minda - Akaun Guru (4 Videos)
Saya
Tugasan
Rakan
Sampel
5. Penilaian - Akaun Guru (8 Videos)
Praktis Objektif
Praktis Subjektif
Tugasan Objektif
Tugasan Subjektif
Laporan Tugasan
Pentaksiran Sekolah (PS)
Ujian Lisan
Kertas Ujian
6. Kemajuan - Akaun Guru (1 Video)
Kemajuan
7. Video Pengajaran - Akaun Guru (1 Video)
Video Pengajaran
8. Ganjaran - Akaun Guru (4 Videos)
Virtual Mart
PlayStore Sasbadi Checkers
PlayStore Extreme Maths
PlayStore Sasbadi Tictactoe
9. Aplikasi Offline - Akaun Guru (4 Videos)
Nota
Praktis Objektif
Menu
Akaun Pelawat
1. Pentadbiran (4 Videos)
Pengurusan Lesen
Pengurusan Kelas
Pengurusan Akaun Guru
Pengurusan Akaun Pelajar
2. Pengajaran (1 Video)
Pengajaran
3. Pentaksiran (13 Videos)
Penjana Pentaksiran
Penjana Pentaksiran Secara Automatik
Penjana Pentaksiran Secara Manual
Penjana Pentaksiran Kertas 2
Edit Soalan Pentaksiran
Rekod Kertas Pentaksiran
Indeks Kesukaran
Pentaksiran Maya
Pengkongsian Pentaksiran Maya
Pentaksiran Maya Akaun Pelajar
Kertas 1
Kertas 2
Pelaporan
1. Printer Setting (1 Video)
Printer Setting
2. Pengaktifan Akaun (2 Videos)
Pengaktifan Akaun
Pengaktifan Akaun Tambahan
3. Pusat Pengurusan Akaun (1 Video)
Pusat Pengurusan
4. Kompilasi Sampel (1 Video)
Kompilasi Sampel
5. Kompilasi Kendiri (6 Videos)
Kompilasi Kendiri BM
Kompilasi Kendiri MA
Math Equation dan Alignment
Penambahan Video
Favourite List
Copy & Paste (cross instruments) dan Undo
6. Kompilasi Bersama (1 Video)
Kompilasi Bersama
7. Cetakan Instrumen PBS (1 Video)
Cetak Instrumen PBS
1. Pengaktifan Akaun (1 Video)
Pengaktifan Akaun
2. Nota (1 Video)
Nota
3. Sampel (1 Video)
Sampel
4. Kendiri (1 Video)
Kendiri
5. Mod Persembahan (1 Video)
Mod Persembahan
6. Tugasan (1 Video)
Tugasan
7. Pameran (1 Video)
Pameran
8. Cetakan Mind-Map (1 Video)
Cetakan Mind-Map
9. Akaun Pelajar (1 Video)
Akaun Pelajar
1. Printer Setting (1 Video)
Printer Setting
2. Pengaktifan Akaun (1 Video)
Pengaktifan Akaun
3. Pengaktifan Akaun Tambahan (1 Video)
Pengaktifan Akaun Tambahan
4. Pusat Pengurusan Akaun (1 Video)
Pusat Pengurusan Akaun
5. Kompilasi Sampel (1 Video)
Kompilasi Sampel
6. Kompilasi Kendiri BM (1 Video)
Kompilasi Kendiri BM
7. Kompilasi Kendiri MA (1 Video)
Kompilasi Kendiri MA
8. Penambahan Video (1 Video)
Penambahan Video
9. Math Equation dan Alignment (1 Video)
Math Equation dan Alignment
10. Favourite List (1 Video)
Favourite List
11. Copy & Paste (cross instruments) dan Undo (1 Video)
Copy & Paste (cross instruments) dan Undo
12. Kompilasi Bersama (1 Video)
Kompilasi Bersama
13. Cetak Bahan PS (1 Video)
Cetak Bahan PS
1. Pengaktifan Akaun (1 Video)
Pengaktifan Akaun
2. Pengurusan Akaun (1 Video)
Pengurusan Akaun
3. Secara Automatik (1 Video)
Secara Automatik
4. Secara Manual (1 Video)
Secara Manual
5. Rekod Pentaksiran (1 Video)
Rekod Pentaksiran
Parent/Guardian
Children

1. Pendaftaran - Akaun Ibu Bapa/Penjaga (1 Video)
Pendaftaran
2. Laman Utama - Akaun Ibu Bapa/Penjaga (5 Videos)
Menu
Menambah & Mendaftar Akaun Anak
Melanggan / Memperbaharui Akaun Anak
Aktiviti daripada Ibu Bapa/Penjaga
Rekod, Ganjaran & Tugaskan Semula Aktiviti
1. Laman Utama - Akaun Anak (2 Videos)
Melaksanakan Aktiviti
Rekod
2. Ganjaran - Akaun Anak (2 Videos)
My Virtual Mart
My Mystical Creature Collection