TUTORIAL
Student
Parent
Teacher

1. Pendaftaran - Akaun Murid (1 Video)
Pendaftaran
2. Laman Utama - Akaun Murid (4 Videos)
Laman Utama / Langganan
Tugasan Bulanan
Papan Putih
Peranti Saya
3. Nota - Akaun Murid (2 Videos)
Nota
Nota Tambahan
4. Peta Minda - Akaun Murid (4 Videos)
Saya
Tugasan
Rakan
Sampel
5. Penilaian - Akaun Murid (7 Videos)
Praktis Objektif
Praktis Subjektif
Tugasan Objektif
Tugasan Subjektif
Pentaksiran Sekolah (PS)
Ujian Lisan
Kertas Ujian
6. Kemajuan - Akaun Murid (1 Video)
Kemajuan
7. Video Pengajaran - Akaun Murid (1 Video)
Video Pengajaran
8. Ganjaran - Akaun Murid (4 Videos)
Virtual Mart
PlayStore Sasbadi Checkers
PlayStore Extreme Maths
PlayStore Sasbadi Tictactoe
9. Aplikasi Offline - Akaun Murid (4 Videos)
Nota
Praktis Objektif
Menu
Akaun Pelawat
1. Pendaftaran - Akaun Ibu Bapa (1 Video)
Pendaftaran
2. Laman Utama - Akaun Ibu Bapa (3 Videos)
Laman Utama / Mengurus Akaun Anak
Tugasan Bulanan
Notis Makluman Ibu Bapa Secara Automatik
1. Pendaftaran - Akaun Guru (1 Video)
Pendaftaran
2. Laman Utama - Akaun Guru (3 Videos)
Laman Utama / Langganan
Papan Putih
Peranti Saya
3. Nota - Akaun Guru (2 Videos)
Nota
Nota Tambahan
4. Peta Minda - Akaun Guru (4 Videos)
Saya
Tugasan
Rakan
Sampel
5. Penilaian - Akaun Guru (8 Videos)
Praktis Objektif
Praktis Subjektif
Tugasan Objektif
Tugasan Subjektif
Laporan Tugasan
Pentaksiran Sekolah (PS)
Ujian Lisan
Kertas Ujian
6. Kemajuan - Akaun Guru (1 Video)
Kemajuan
7. Video Pengajaran - Akaun Guru (1 Video)
Video Pengajaran
8. Ganjaran - Akaun Guru (4 Videos)
Virtual Mart
PlayStore Sasbadi Checkers
PlayStore Extreme Maths
PlayStore Sasbadi Tictactoe
9. Aplikasi Offline - Akaun Guru (4 Videos)
Nota
Praktis Objektif
Menu
Akaun Pelawat
Parent/Guardian
Children

1. Pendaftaran - Akaun Ibu Bapa/Penjaga (1 Video)
Pendaftaran
2. Laman Utama - Akaun Ibu Bapa/Penjaga (5 Videos)
Menu
Menambah & Mendaftar Akaun Anak
Melanggan / Memperbaharui Akaun Anak
Aktiviti daripada Ibu Bapa/Penjaga
Rekod, Ganjaran & Tugaskan Semula Aktiviti
1. Laman Utama - Akaun Anak (2 Videos)
Melaksanakan Aktiviti
Rekod
2. Ganjaran - Akaun Anak (2 Videos)
My Virtual Mart
My Mystical Creature Collection